code of practice

tavakoodeks

Õ: best practices on head tavad,
mitte poolkeelne "parimad praktikad"

olemus
mingi ala heade tavade dokumenteeritud kogu:
erinevalt juhendist või eeskirjast taotleb mitte ainult
kogemuste rakendamist heade tulemuste saavutamiseks, vaid väljendab ka kutseala eetikat

Wiktionary:
a set of guidelines and regulations to be followed by members of some profession, trade, occupation, organization etc.; does not normally have the force of law

ISO/IEC Guide 2:
dokument, mis soovitab tavasid või protseduure
seadmete, rajatiste või toodete kavandamiseks, valmistuseks, paigalduseks, hoolduseks või kasutamiseks;
võib olla standard(iosa) või standardist sõltumatu
=
document that recommends practices or procedures for the design, manufacture, installation, maintenance or utilization of equipment, structures or products
Note. A code of practice may be a standard, a part of a standard or independent of a standard.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_practice

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/cop-and-guidance-fact-sheet.pdf

näiteid
https://www.iso27001security.com/html/27002.html

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27017:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/standard/76559.html

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142

Toimub laadimine

code of practice

tavakoodeks

Õ: best practices on head tavad,
mitte poolkeelne "parimad praktikad"

olemus
mingi ala heade tavade dokumenteeritud kogu:
erinevalt juhendist või eeskirjast taotleb mitte ainult
kogemuste rakendamist heade tulemuste saavutamiseks, vaid väljendab ka kutseala eetikat

Wiktionary:
a set of guidelines and regulations to be followed by members of some profession, trade, occupation, organization etc.; does not normally have the force of law

ISO/IEC Guide 2:
dokument, mis soovitab tavasid või protseduure
seadmete, rajatiste või toodete kavandamiseks, valmistuseks, paigalduseks, hoolduseks või kasutamiseks;
võib olla standard(iosa) või standardist sõltumatu
=
document that recommends practices or procedures for the design, manufacture, installation, maintenance or utilization of equipment, structures or products
Note. A code of practice may be a standard, a part of a standard or independent of a standard.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_practice

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/cop-and-guidance-fact-sheet.pdf

näiteid
https://www.iso27001security.com/html/27002.html

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27017:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/standard/76559.html

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142

Palun oodake...

Tõrge

code of practice

tavakoodeks

Õ: best practices on head tavad,
mitte poolkeelne "parimad praktikad"

olemus
mingi ala heade tavade dokumenteeritud kogu:
erinevalt juhendist või eeskirjast taotleb mitte ainult
kogemuste rakendamist heade tulemuste saavutamiseks, vaid väljendab ka kutseala eetikat

Wiktionary:
a set of guidelines and regulations to be followed by members of some profession, trade, occupation, organization etc.; does not normally have the force of law

ISO/IEC Guide 2:
dokument, mis soovitab tavasid või protseduure
seadmete, rajatiste või toodete kavandamiseks, valmistuseks, paigalduseks, hoolduseks või kasutamiseks;
võib olla standard(iosa) või standardist sõltumatu
=
document that recommends practices or procedures for the design, manufacture, installation, maintenance or utilization of equipment, structures or products
Note. A code of practice may be a standard, a part of a standard or independent of a standard.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_practice

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/cop-and-guidance-fact-sheet.pdf

näiteid
https://www.iso27001security.com/html/27002.html

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27017:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/standard/76559.html

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!