AKIT
English Eesti

caching name server

puhverdav nimeserver

olemus
nimeserver, mis
- talletab ajutiseks nimepäringuid
- määrab talletuse kestuse
DNS-kirje konfigureerimisega
- vähendab DNS-liiklust Internetis
- vähendab kõrgema hierarhiataseme
nimeserverite koormust

täpsemalt
https://doxfer.webmin.com/Webmin/Caching_Nameserver

http://www.thegeekstuff.com/2014/01/install-dns-server/

http://posadis.sourceforge.net/docs/posadis-manual-0.60.6/