AKIT
English Eesti

coder (1)

kodeerija (1)

Õ:kooderi tähenduses kasutada ei ole mõistlik

olemus
liik programmeerijaid: programmikoodi kirjutaja

Wiktionary:
3. (computing) a programmer

vt ka
- kodeerija (2)
- kodeerimine (2a)