AKIT
English Eesti

composite residuosity problem

kordjääkide probleem

olemus
kombinatoorikaprobleem:
teades
- kordarvulist moodulit \(n\) ja
- täisarvu \(y\)
tuleb otsustada, kas leidub täisarv \(x\),
mille puhul kehtib \(x^n \equiv y\pmod{n^2}\)

krüptograafias
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/1809-08.pdf