AKIT
English Eesti

challenge (1)

pretensioon

olemus
küsimussõnum autentimisprotokollides

ISO/IEC 9798:
juhuslikult valitud andmeüksus
verifitseerijalt nõudlejale:
nõudleja genereerib sellest ja
oma salateabest vastuse
verifitseerijale

ISO/IEC 10181:
verifitseerija genereeritav
aegvariantne parameeter

näiteid
https://tools.ietf.org/html/rfc1994
https://tools.ietf.org/html/rfc4187

vt ka
- pretensiooni ja vastusega protseduur