AKIT
English Eesti

computer-aided

arvutipõhine, raal-

Õ:arvuti- kasutamine selles tähenduses on eksitav,
sest viitab arvutile mitte kui vahendile,
vaid kui sihtobjektile

olemus
arvuti kasutamisel põhinev

näiteid
- raalgraafika
- raalkelmus
- raalnägemine
- raalprojekteerimine