AKIT
English Eesti

claimant

nõudleja

(1) tavalises tähenduses

(2) pool, kelle identiteeti tuleb kontrollida autentimisprotokolli abil; pole sama mis taotleja

(3) ISO/IEC 2382: isik, kes esitab väite, mida saab kontrollida biomeetriliselt; ei tarvitse olla biomeetriaandmesubjekt

(4) ISO 10181: sihtolem või teda autentimise otstarbel esindav ja tema eest autentimissuhtluseks võimeline olem