AKIT
English Eesti

control (1b)

reguleerimine (1)

Õ:termostaat ei "kontrolli" temperatuuri, vaid reguleerib seda; valgusfoor ei "kontrolli" liiklust, vaid reguleerib seda

olemus
(1b1) muutuja
väärtuste sihipärane hoidmine
etteantud püsivates või muutuvates piirides
näiteid:
- pinge reguleerimine
- temperatuuri reguleerimine

(1b2) protsessi
suunamine soovitud tulemuse saamiseks
näiteid:
- isikuandmete kasutamise reguleerimine
- liikluse reguleerimine
- pääsu reguleerimine

vt ka
- automaatreguleerimine
- juhtimine
- kaksikreguleerimine; kahasreguleerimine
- kasutamise reguleerimine
- marsruutimise reguleerimine
- mitmikreguleerimine
- pääsu reguleerimine
- reguleerimine (2); regulatsioon
- reguleerima (3)
- reguleerimiseesmärk
- voo reguleerimine
- võrkupääsu reguleerimine