AKIT
English Eesti

compatibility (1)

ühilduvus

olemus
ISO/IEC 2382-1:
funktsionaalüksuse võime
oluliste muudatusteta rahuldada
mingi määratletud liidese nõudeid

ISO/IEC/IEEE 24765:2010:
kahe või mitme süsteemi või komponendi
võime vahetada informatsiooni

ISO/IEC 25010:
toote, süsteemi või komponendi võime
vahetada teavet teiste
toodete, süsteemide või komponentidega
ja/või kasutades nendega ühist
riistvara- või tarkvarakeskkonda
täita oma nõutavaid ülesandeid

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_compatibility

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_compatibility

https://en.wikipedia.org/wiki/License_compatibility

https://en.wikipedia.org/wiki/Pin_compatibility

https://developer.android.com/guide/practices/compatibility

vt ka
- elektromagnetiline ühilduvus
- koosoluvõime
- koostalitlusvõime
- tagasiühilduvus
- vahetatavus