AKIT
English Eesti

standard module

tüüpmoodul

Õ:"standardmoodul" on sisutu väljend,
sest iga moodul vastab ju mingitele standarditele

määratlusi
https://www.lawinsider.com/dictionary/standard-modules

vt ka
- tüüp- (1)