state secret

riigisaladus

olemus
teave, mis
- on riigi omand või
- on riigi kontrolli all või
- on loodud riigi jaoks või mille on loonud riik
- riigi julgeoleku huvides vajab avalikuks saamise eest kaitset

Wiktionary:
information which pertains to the affairs of a country and access to which is restricted by the government

Eestis
- Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13122433
- Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082018007
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511072014001/consolide/current

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/state-secret

https://en.wikipedia.org/wiki/Classified_information

https://en.wikipedia.org/wiki/State_secrets_privilege

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf

Toimub laadimine

state secret

riigisaladus

olemus
teave, mis
- on riigi omand või
- on riigi kontrolli all või
- on loodud riigi jaoks või mille on loonud riik
- riigi julgeoleku huvides vajab avalikuks saamise eest kaitset

Wiktionary:
information which pertains to the affairs of a country and access to which is restricted by the government

Eestis
- Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13122433
- Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082018007
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511072014001/consolide/current

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/state-secret

https://en.wikipedia.org/wiki/Classified_information

https://en.wikipedia.org/wiki/State_secrets_privilege

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf

Palun oodake...

Tõrge

state secret

riigisaladus

olemus
teave, mis
- on riigi omand või
- on riigi kontrolli all või
- on loodud riigi jaoks või mille on loonud riik
- riigi julgeoleku huvides vajab avalikuks saamise eest kaitset

Wiktionary:
information which pertains to the affairs of a country and access to which is restricted by the government

Eestis
- Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13122433
- Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082018007
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511072014001/consolide/current

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/state-secret

https://en.wikipedia.org/wiki/Classified_information

https://en.wikipedia.org/wiki/State_secrets_privilege

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509991/IPOL_STU(2014)509991_EN.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!