AKIT
English Eesti

sequence number (2)

jadanumber

olemus
ISO/IEC 11770, 18014:
aegvarieeruv parameeter, mille väärtus
võetakse mingist ettemääratud jadast
ega kordu teatava ajavahemiku jooksul
=
time variant parameter whose value is taken from a specified sequence which is non-repeating within a certain time period