AKIT
English Eesti

standard software

tüüptarkvara, saritarkvara

olemus
saritoode vastandina tellimustarkvarale või oma väljatöötele:
- enamasti suure kasutajaskonnaga rakenduspakett
- eelkõige kontoritarkvara