AKIT
English Eesti

server sprawl

serverivoha

olemus
koordineeritud plaanimise puudumisest tingitud olukord:
- rohked alakasutatud serverid hõivavad põhjendamatult palju ruumi ja ressursse
- tavaliselt tekib odavate algeliste serverite hulgi ostmisest ja iga serveri spetsialiseerimisest ühele rakendusele

vt ka
- serverite konsolideerimine