AKIT
English Eesti

software sprawl

tarkvaravoha

olemus
kattuvate või alakasutatud tarkvaralitsentside rohkus:
- enamasti allüksuste koordineerimata hangete tulemusena

tõrje
https://biztechmagazine.com/article/2018/05/how-conquer-software-sprawl-your-business