AKIT
English Eesti

spectrum

spekter

olemus
(1) kiirguse või laine komponentide korrastatud jada

ISO/TR 230, ISO 2041, 9688:
mingi suuruse kirjeldus sageduse või lainepikkuse funktsioonina
= description of a quantity as a function of frequency or wavelength

ISO 9802:
käsitletava kiirguse monokroomkomponentide esitus või spetsifikatsioon
= display or specification of the monochromatic components of the radiation considered

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_spectrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum

(2) ülekantud tähenduses:
omavahel seotud olemite või atribuutide ulatuslik kogum
Wiktionary:
1. a range; a continuous, infinite, one-dimensional set, possibly bounded by extremes

https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_of_a_matrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_of_a_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_(topology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_of_a_theory

vt ka
- spektrogramm