AKIT
English Eesti

contract (1)

leping (1)

olemus
ISO 9000: siduv lepe

ISO 6707, ISO 10209 jm:
juriidiliselt kohustav lepe
- kauba tarnimiseks
- töö tegemiseks
- teenuste anmiseks

ISO 41011:
kahe poole lepe tasuliseks toote saamiseks

ISO/IEC/IEEE 26512 (süsteemi- ja tarkvaratehnika):
hankija ja tarnija vaheline suhe,
mis üldjoontes määrab, et
- üks pool annab teisele
ettemääratud kaupu ja teenuseid ja
- teine pool maksab selle eest ettemääratud tasu
(i) paljudes maades ei pea olema kirjalik
(ii) võidakse nimetada teisiti (näiteks agreement)

täpsemalt
https://www.slideshare.net/verifast1/contracts

näiteid
https://www.jotform.com/pdf-templates/contract

Eestis
Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/73181

vt ka
- eelleping
- klõpsleping
- kokkuühendusleping
- kooseluleping
- leping (2)
- lepingumonitor
- lepinguosaline
- lepingupool (1)
- lepingupool (2)
- lepingupool (3)
- lepingutingimus
- litsentsileping
- nulltunnileping
- nutileping
- osaluse litsentsileping
- panuselitsentsileping
- tarkvara litsentsileping
- töölepingule alla kirjutama
- ümbrisleping
- veoleping