AKIT
English Eesti

standard conditions

normaaltingimused

olemus
kontekstist sõltuvad alustingimused,
näiteks ettemääratud temperatuur ja õhurõhk

näiteid
Rahvusvaheline Puhta ja Rakenduskeemia Liit, IUPAC:
273.15 K (0 °C, 32 °F) ja absoluutrõhk 1 atm (101,325 kPa)

NIST STP:
20 °C (293.15 K, 68 °F) ja absoluutrõhk 1 atm (14,696 psi, 101,325 kPa)

ISO:
hulk standardeid eri väärtustega eri otstarveteks

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_temperature_and_pressure