AKIT
English Eesti

scam baiting

söötjälitus

olemus
digiomakohtulik tegevus:
võimalikuks ohvriks olemise teesklemine
jälitusobjekti kohta teabe saamiseks ning
jälitusobjekti aja ja ressursside raiskamiseks

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Scam_baiting

https://en.wikiversity.org/wiki/Scambaiting

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.9146&rep=rep1&type=pdf