AKIT
English Eesti

software as a service

tarkvara teenusena, pilvelttarkvara

olemus
tarkvara tarnimise meetod:
- klient saab kaugpääsuga kasutada teenuseandja rakendusi

ISO/IEC 17788: pilvteenuse liik,:
- pilvteenuse kliendile antav pilvvõimete tüüp on rakendusevõime