AKIT
English Eesti

support vector machine

tugivektormasin, tugivektorvõrk

olemus
liik andmeanalüüsi ja mustriotsingu algoritme
- õpivad näidistest (juhendatult)
- kasutatakse automaatliigituseks ja regressioonanalüüsiks

täpsemalt
http://www.support-vector-machines.org/