consent and choice

nõusolek ja valikuvõimalus

olemus
isikuandmete kontekstis:
oluline andmekaitseaspekt

näide
ISO/IEC 29100, 5.2:
enne isikutuvastusteabe töötlust peab isikuandmesubjekt
- saama vabalt ja teadlikult otsustada
(kui seda lubab õigusnorm), kas ta annab selleks loa
- võimaluse korral saama otsustada,
kuidas ta teavet töödelda
- enne nõusoleku andmist olema selgelt teavitatud
oma õigustest ja pääsuprintsiibist
=
cf: ISO/IEC 29100, 5.2 and ISO/IEC 29184, 5.4

ülevaateid
https://www.iso.org/news/ref2525.html

https://privacy-internationallp.com/wp-content/uploads/2018/04/10.pdf

https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/bietti_aegis-nstl_webreadypdf.pdf

vt ka
- GDPR
- nõusolek (1)

Toimub laadimine

consent and choice

nõusolek ja valikuvõimalus

olemus
isikuandmete kontekstis:
oluline andmekaitseaspekt

näide
ISO/IEC 29100, 5.2:
enne isikutuvastusteabe töötlust peab isikuandmesubjekt
- saama vabalt ja teadlikult otsustada
(kui seda lubab õigusnorm), kas ta annab selleks loa
- võimaluse korral saama otsustada,
kuidas ta teavet töödelda
- enne nõusoleku andmist olema selgelt teavitatud
oma õigustest ja pääsuprintsiibist
=
cf: ISO/IEC 29100, 5.2 and ISO/IEC 29184, 5.4

ülevaateid
https://www.iso.org/news/ref2525.html

https://privacy-internationallp.com/wp-content/uploads/2018/04/10.pdf

https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/bietti_aegis-nstl_webreadypdf.pdf

vt ka
- GDPR
- nõusolek (1)

Palun oodake...

Tõrge

consent and choice

nõusolek ja valikuvõimalus

olemus
isikuandmete kontekstis:
oluline andmekaitseaspekt

näide
ISO/IEC 29100, 5.2:
enne isikutuvastusteabe töötlust peab isikuandmesubjekt
- saama vabalt ja teadlikult otsustada
(kui seda lubab õigusnorm), kas ta annab selleks loa
- võimaluse korral saama otsustada,
kuidas ta teavet töödelda
- enne nõusoleku andmist olema selgelt teavitatud
oma õigustest ja pääsuprintsiibist
=
cf: ISO/IEC 29100, 5.2 and ISO/IEC 29184, 5.4

ülevaateid
https://www.iso.org/news/ref2525.html

https://privacy-internationallp.com/wp-content/uploads/2018/04/10.pdf

https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/bietti_aegis-nstl_webreadypdf.pdf

vt ka
- GDPR
- nõusolek (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!