consent

nõusolek (1)

olemus
isikuandmete kontekstis:
oluline andmekaitseaspekt

Wiktionary:
noun
1. voluntary agreement or permission


näiteid
ISO/IEC TR 24714-1:2008, 4.2.3:
biomeetriaandmeid tuleks
koguda, kasutada, avaldada ja säilitada
andmesubjekti nõusolekul, välja arvatud
kohalike seadustega kehtestatud erandjuhtudel
=
Biometric data should be collected, used, disclosed and retained with the knowledge and consent of data
subject, except where local laws have exemptions to this principle.


GDPR
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en

https://gdpr-info.eu/issues/consent/

https://www.privacypolicies.com/blog/gdpr-consent-examples/

vt ka
- nõusolek (2)
- nõusolek ja valikuvõimalus

Toimub laadimine

consent

nõusolek (1)

olemus
isikuandmete kontekstis:
oluline andmekaitseaspekt

Wiktionary:
noun
1. voluntary agreement or permission


näiteid
ISO/IEC TR 24714-1:2008, 4.2.3:
biomeetriaandmeid tuleks
koguda, kasutada, avaldada ja säilitada
andmesubjekti nõusolekul, välja arvatud
kohalike seadustega kehtestatud erandjuhtudel
=
Biometric data should be collected, used, disclosed and retained with the knowledge and consent of data
subject, except where local laws have exemptions to this principle.


GDPR
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en

https://gdpr-info.eu/issues/consent/

https://www.privacypolicies.com/blog/gdpr-consent-examples/

vt ka
- nõusolek (2)
- nõusolek ja valikuvõimalus

Palun oodake...

Tõrge

consent

nõusolek (1)

olemus
isikuandmete kontekstis:
oluline andmekaitseaspekt

Wiktionary:
noun
1. voluntary agreement or permission


näiteid
ISO/IEC TR 24714-1:2008, 4.2.3:
biomeetriaandmeid tuleks
koguda, kasutada, avaldada ja säilitada
andmesubjekti nõusolekul, välja arvatud
kohalike seadustega kehtestatud erandjuhtudel
=
Biometric data should be collected, used, disclosed and retained with the knowledge and consent of data
subject, except where local laws have exemptions to this principle.


GDPR
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en

https://gdpr-info.eu/issues/consent/

https://www.privacypolicies.com/blog/gdpr-consent-examples/

vt ka
- nõusolek (2)
- nõusolek ja valikuvõimalus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!