supervisory control (2)

teenistuslik järelevalve

näiteid
Kohtute seadus
§ 45. Järelevalve
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015015
=
Courts Act (Estonia)
§ 45. Supervisory control

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516032015002/consolide

Toimub laadimine

supervisory control (2)

teenistuslik järelevalve

näiteid
Kohtute seadus
§ 45. Järelevalve
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015015
=
Courts Act (Estonia)
§ 45. Supervisory control

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516032015002/consolide

Palun oodake...

Tõrge

supervisory control (2)

teenistuslik järelevalve

näiteid
Kohtute seadus
§ 45. Järelevalve
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015015
=
Courts Act (Estonia)
§ 45. Supervisory control

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/516032015002/consolide

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!