AKIT
English Eesti

serial number (2)

sarjanumber

olemus
ISO 8000-2:
number, millega identifitseeritakse toodanguüksuse eksemplar
= number used to identify an individual occurrence of an item of production

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_number

vt ka
- järjenumber
- sarjastus