supplementary

lisa- (1); lisand-; täiendav (1); täiend-

olemus
Wiktionary:
additional; added to supply what is wanted

näiteid
supplementary agreement -- lisaleping
supplementary allowance -- lisaassigneering
supplementary angle -- täiendusnurk
supplementary benefit -- lisatasu
supplementary benefits -- lisatoetus; lisatasud
supplementary budget -- lisaeelarve
supplementary charges -- lisandkulud
supplementary clause -- lisatingimus
supplementary contract -- lisaleping
supplementary data -- lisaandmed
supplementary estimates -- lisaeelarve
supplementary expenses -- lisandkulud
supplementary income -- lisatulu
supplementary insurance -- lisakindlustus
supplementary law -- seadusetäiendus
supplementary lens -- lisalääts
supplementary page -- lisaleht
supplementary payment-- lisamakse
supplementary protocol -- protokollilisa
supplementary quantity -- lisakogus
supplementary report -- kaasaruanne; kaasettekanne
supplementary tax -- lisamaks

vt ka
- täiendav (2)

Toimub laadimine

supplementary

lisa- (1); lisand-; täiendav (1); täiend-

olemus
Wiktionary:
additional; added to supply what is wanted

näiteid
supplementary agreement -- lisaleping
supplementary allowance -- lisaassigneering
supplementary angle -- täiendusnurk
supplementary benefit -- lisatasu
supplementary benefits -- lisatoetus; lisatasud
supplementary budget -- lisaeelarve
supplementary charges -- lisandkulud
supplementary clause -- lisatingimus
supplementary contract -- lisaleping
supplementary data -- lisaandmed
supplementary estimates -- lisaeelarve
supplementary expenses -- lisandkulud
supplementary income -- lisatulu
supplementary insurance -- lisakindlustus
supplementary law -- seadusetäiendus
supplementary lens -- lisalääts
supplementary page -- lisaleht
supplementary payment-- lisamakse
supplementary protocol -- protokollilisa
supplementary quantity -- lisakogus
supplementary report -- kaasaruanne; kaasettekanne
supplementary tax -- lisamaks

vt ka
- täiendav (2)

Palun oodake...

Tõrge

supplementary

lisa- (1); lisand-; täiendav (1); täiend-

olemus
Wiktionary:
additional; added to supply what is wanted

näiteid
supplementary agreement -- lisaleping
supplementary allowance -- lisaassigneering
supplementary angle -- täiendusnurk
supplementary benefit -- lisatasu
supplementary benefits -- lisatoetus; lisatasud
supplementary budget -- lisaeelarve
supplementary charges -- lisandkulud
supplementary clause -- lisatingimus
supplementary contract -- lisaleping
supplementary data -- lisaandmed
supplementary estimates -- lisaeelarve
supplementary expenses -- lisandkulud
supplementary income -- lisatulu
supplementary insurance -- lisakindlustus
supplementary law -- seadusetäiendus
supplementary lens -- lisalääts
supplementary page -- lisaleht
supplementary payment-- lisamakse
supplementary protocol -- protokollilisa
supplementary quantity -- lisakogus
supplementary report -- kaasaruanne; kaasettekanne
supplementary tax -- lisamaks

vt ka
- täiendav (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!