AKIT
English Eesti

stratification (1)

kihistamine; kihistumine; kihistus

olemus
kihtideks jaotamine/jaotumine kontekstist sõltuvas tähenduses