AKIT
English Eesti

sampling rate

diskreetimissagedus (2); diskreetimistihedus (2)

olemus
(a) ISO 18431, 19262 jt:
perioodiliste lugemite arv
aja- või ruumiühiku,
pöörete arvu või
muu sõltumatu muutuja ühiku kohta
=
number of samples per unit of time, angle, revolutions, or other mechanical, independent variable for uniformly sampled data

(b) paljudes kontekstides = sampling frequency

ISO/IEC 19794-7 (biomeetria):
kanali (8) väärtuste salvestamise sagedus lugemitena sekundis
=
number of samples per second (or per other unit) taken from a continuous signal to make a discrete signal

vt ka
- diskreetimissagedus (1)
- hõivuri ruumiline diskreetimistihedus