AKIT
English Eesti

self-service password reset

parooli selveasendus, iseparoolistus

igasugune protsess või meetod, millega kasutaja saab unustatud parooli ise asendada teisega või korvata teistsuguse autentimismeetodiga