AKIT
English Eesti

self-service password reset

parooli selveasendus, iseparoolistus

olemus
igasugune protsess või meetod, millega
kasutaja saab unustatud parooli ise asendada teisega
või korvata teistsuguse autentimismeetodiga

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-service_password_reset

https://www.softwareadvice.com/sspr/