AKIT
English Eesti

substitution (2)

asendus

olemus
kontekstist sõltuv olemi asendamine teisega, näiteks matemaatikas, keemias

vt ka
- asendustegevus
- asendusšiffer