AKIT
English Eesti

special number field sieve

eri-arvukorpusesõel

olemus
arvukorpusesõel:
- on tõhus teatava kujuga arvude puhul,
------ näiteks kui faktoriseeritaval arvul on kuju (r**e)±s,
------ kus r ja s on väikesed

üksikasju
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/258424/348611_FULLTEXT01.pdf?sequence=1&isAllowed=y

rakendusi
https://infoscience.epfl.ch/record/164525/files/NPDF-21.pdf

https://eprint.iacr.org/2012/444.pdf

vt ka
- üldine arvukorpusesõel