AKIT
English Eesti

sign (3)

märk (3)

olemus
mõnede märkide või märgiliikide nimetus

näiteid
copyright sign -- autoriõigusemärk
dollar sign - dollarimärk
radical sign -- juuremärk
road sign -- liiklusmärk
traffic sign -- liiklusmärk