AKIT
English Eesti

sign (1)

märk (1)

olemus
(i) üldises tähenduses:
mingi teistsuguse ilmnemisele või toimumisele viitav
- objekt
- olek
- sündmus
- olem
(ii) mõnes kontekstis ka märguanne

põhiliigid (Ch. S. Peirce'i järgi)

(1a) ikoon: viidatavale sarnanev märk
- näiteks foto, joonis või muu

(1b) viit: viidatavaga põhjuslikus seoses olev tundemärk
- näiteks suits kui põlengu märk

(1c) sümbol: viidatavaga harjumuslikult või kokkuleppeliselt seotud märk
- näiteks riigi lipp, keele sõna

vt ka
- aadressimärk
- allkirjamärk
- ametimärk
- autoriõigusemärk
- elumärk
- erimärk
- juhtmärk
- juuremärk
- kaubamärk
- kirjamärk
- kommertsmärk
- ligatuurimärk
- märk (2)
- märk (3)
- märk (4)
- märk (5)
- metamärk
- mõistemärk
- numbrimärk (1)
- numbrimärk (2)
- ohumärk
- piltmärk
- rahaühikumärk
- rinnamärk
- sümbol
- tundemärk
- täitemärk
- tärk-
- tühimärk (1)
- tühimärk (2)
- vastavusmärk
- vesimärk
- vääringumärk