submit (1)

esitama (1); sisse andma; esildama

Õ: poolkeelne kasutab selles tähenduses kohati
"esitlema", st tutvustama

olemus
Wiktionary:
3. (transitive, intransitive) to enter or put forward for approval, consideration, marking etc
I submit these plans for your approval.


näiteid
invoice submitted for payment -- tasumiseks esitatud arve
submit a bill -- vekslit esitama, seaduseelnõu esitama
submit a budget for consideration --
-- eelarvet läbivaatamiseks esitama
submit a claim -- nõuet esitama
submit a complaint -- kaebust esitama
submit a document -- dokumenti esitama
submit a list -- nimekirja esitama
submit a passport -- passi esitama
submit a plan -- plaani esitama
submit a report -- aruannet esitama
submit a report/an account -- aruannet esitama
submit a specification -- spetsifikatsiooni esitama
submit an account -- aruannet esitama; aru andma
submit an appeal -- edasi kaebama
submit an application -- taotlust esitama
submit an offer -- pakkumust esitama, tehingut pakkuma
submit a proposal -- ettepanekut tegema
submit credentials -- volikirju üle andma
submit data -- andmeid esitama
submit for approval -- kinnitamiseks esitama
submit for collection -- inkassoks esitama
submit on offer -- ettepanekut tegema
submit resignation -- lahkumispalvet esitama
submit the patent application -- patenditaotlust esitama
submit to arbitration -- asja vahekohtusse andma
submit to the Court of Justice -- asja Euroopa Kohtusse andma

vt ka
- esitama (2)

Toimub laadimine

submit (1)

esitama (1); sisse andma; esildama

Õ: poolkeelne kasutab selles tähenduses kohati
"esitlema", st tutvustama

olemus
Wiktionary:
3. (transitive, intransitive) to enter or put forward for approval, consideration, marking etc
I submit these plans for your approval.


näiteid
invoice submitted for payment -- tasumiseks esitatud arve
submit a bill -- vekslit esitama, seaduseelnõu esitama
submit a budget for consideration --
-- eelarvet läbivaatamiseks esitama
submit a claim -- nõuet esitama
submit a complaint -- kaebust esitama
submit a document -- dokumenti esitama
submit a list -- nimekirja esitama
submit a passport -- passi esitama
submit a plan -- plaani esitama
submit a report -- aruannet esitama
submit a report/an account -- aruannet esitama
submit a specification -- spetsifikatsiooni esitama
submit an account -- aruannet esitama; aru andma
submit an appeal -- edasi kaebama
submit an application -- taotlust esitama
submit an offer -- pakkumust esitama, tehingut pakkuma
submit a proposal -- ettepanekut tegema
submit credentials -- volikirju üle andma
submit data -- andmeid esitama
submit for approval -- kinnitamiseks esitama
submit for collection -- inkassoks esitama
submit on offer -- ettepanekut tegema
submit resignation -- lahkumispalvet esitama
submit the patent application -- patenditaotlust esitama
submit to arbitration -- asja vahekohtusse andma
submit to the Court of Justice -- asja Euroopa Kohtusse andma

vt ka
- esitama (2)

Palun oodake...

Tõrge

submit (1)

esitama (1); sisse andma; esildama

Õ: poolkeelne kasutab selles tähenduses kohati
"esitlema", st tutvustama

olemus
Wiktionary:
3. (transitive, intransitive) to enter or put forward for approval, consideration, marking etc
I submit these plans for your approval.


näiteid
invoice submitted for payment -- tasumiseks esitatud arve
submit a bill -- vekslit esitama, seaduseelnõu esitama
submit a budget for consideration --
-- eelarvet läbivaatamiseks esitama
submit a claim -- nõuet esitama
submit a complaint -- kaebust esitama
submit a document -- dokumenti esitama
submit a list -- nimekirja esitama
submit a passport -- passi esitama
submit a plan -- plaani esitama
submit a report -- aruannet esitama
submit a report/an account -- aruannet esitama
submit a specification -- spetsifikatsiooni esitama
submit an account -- aruannet esitama; aru andma
submit an appeal -- edasi kaebama
submit an application -- taotlust esitama
submit an offer -- pakkumust esitama, tehingut pakkuma
submit a proposal -- ettepanekut tegema
submit credentials -- volikirju üle andma
submit data -- andmeid esitama
submit for approval -- kinnitamiseks esitama
submit for collection -- inkassoks esitama
submit on offer -- ettepanekut tegema
submit resignation -- lahkumispalvet esitama
submit the patent application -- patenditaotlust esitama
submit to arbitration -- asja vahekohtusse andma
submit to the Court of Justice -- asja Euroopa Kohtusse andma

vt ka
- esitama (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!