AKIT
English Eesti

snoop server

nuhkserver

olemus
nuuskimistarkvaraga varustatud server:
- võrguliikluse analüüsimiseks
----- turvariskide hindamise ja
----- sisevõrgu kasutajate tegevuse seire eesmärgil