communication and consultation

teavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300:
pidevad ja iteratiivsed protsessid, mida organisatsioon sooritab riski haldamist puudutava teabe
andmiseks, jagamiseks või saamiseks
ning dialoogiks riskiosalistega, kusjuures
(i) teave võib puudutada riski
- olemasolu
- iseloomu
- kuju
- võimalikkust
- olulisust
- hindamist
- aktsepteeritavust
- käsitlemist
- muid aspekte
(ii) konsulteerimine
- on kahesuunaline teavitusprotsess
- toimub organisatsiooni ja ta riskiosaliste vahel
- eelneb otsustamisele või suuna määramisele
- on otsustuse lähtetegur, mitte ühine otsustamine
- toimib otsusele mitte võimu, vaid mõjuga
=
continual and iterative processes that an organization conducts to provide, share or obtain information, and to engage in dialogue with stakeholders regarding the management of risk
Note 1. The information can relate to the existence, nature, form, likelihood, significance, evaluation, acceptability and treatment of the management of risk.
Note 2. Consultation is a two-way process of informed communication between an organization and its stakeholders on an issue prior to making a decision or determining a direction on that issue. Consultation is:
— a process which impacts on a decision through influence rather than power; and
— an input to decision making, not joint decision making.


vt ka
- riskiteavitus ja konsulteerimine

Toimub laadimine

communication and consultation

teavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300:
pidevad ja iteratiivsed protsessid, mida organisatsioon sooritab riski haldamist puudutava teabe
andmiseks, jagamiseks või saamiseks
ning dialoogiks riskiosalistega, kusjuures
(i) teave võib puudutada riski
- olemasolu
- iseloomu
- kuju
- võimalikkust
- olulisust
- hindamist
- aktsepteeritavust
- käsitlemist
- muid aspekte
(ii) konsulteerimine
- on kahesuunaline teavitusprotsess
- toimub organisatsiooni ja ta riskiosaliste vahel
- eelneb otsustamisele või suuna määramisele
- on otsustuse lähtetegur, mitte ühine otsustamine
- toimib otsusele mitte võimu, vaid mõjuga
=
continual and iterative processes that an organization conducts to provide, share or obtain information, and to engage in dialogue with stakeholders regarding the management of risk
Note 1. The information can relate to the existence, nature, form, likelihood, significance, evaluation, acceptability and treatment of the management of risk.
Note 2. Consultation is a two-way process of informed communication between an organization and its stakeholders on an issue prior to making a decision or determining a direction on that issue. Consultation is:
— a process which impacts on a decision through influence rather than power; and
— an input to decision making, not joint decision making.


vt ka
- riskiteavitus ja konsulteerimine

Palun oodake...

Tõrge

communication and consultation

teavitus ja konsulteerimine

olemus
ISO Guide 73, ISO 22300:
pidevad ja iteratiivsed protsessid, mida organisatsioon sooritab riski haldamist puudutava teabe
andmiseks, jagamiseks või saamiseks
ning dialoogiks riskiosalistega, kusjuures
(i) teave võib puudutada riski
- olemasolu
- iseloomu
- kuju
- võimalikkust
- olulisust
- hindamist
- aktsepteeritavust
- käsitlemist
- muid aspekte
(ii) konsulteerimine
- on kahesuunaline teavitusprotsess
- toimub organisatsiooni ja ta riskiosaliste vahel
- eelneb otsustamisele või suuna määramisele
- on otsustuse lähtetegur, mitte ühine otsustamine
- toimib otsusele mitte võimu, vaid mõjuga
=
continual and iterative processes that an organization conducts to provide, share or obtain information, and to engage in dialogue with stakeholders regarding the management of risk
Note 1. The information can relate to the existence, nature, form, likelihood, significance, evaluation, acceptability and treatment of the management of risk.
Note 2. Consultation is a two-way process of informed communication between an organization and its stakeholders on an issue prior to making a decision or determining a direction on that issue. Consultation is:
— a process which impacts on a decision through influence rather than power; and
— an input to decision making, not joint decision making.


vt ka
- riskiteavitus ja konsulteerimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!