AKIT
English Eesti

superuser

ülemkasutaja; juurkasutaja

olemus
pääsupoliitiline roll süsteemi haldamiseks:
liik eeliskasutajaid, suuremate õigustega

Wiktionary:
(computing) a user with complete access to the operating system and its configuration

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Superuser

https://www.cs.clemson.edu/course/cpsc424/material/Passwords/Superuser.pdf

https://www.beyondtrust.com/resources/glossary/superuser-superuser-accounts