AKIT
English Eesti

superuser

ülemkasutaja; juurkasutaja

olemus
liik eeliskasutajaid:
- pääsupoliitiline suuremate õigustega roll
------ süsteemi haldamiseks