AKIT
English Eesti

content

sisu

olemus
(a) Internetis üldiselt:
igasugune kasutajale saadaval olev
mittetehinguline teave,
st mitte kliendi-, tellimus-, päringu- vms teave

Merriam-Webster:
1c: the principal substance (such as written matter, illustrations, or music) offered by a website
//… Internet users have evolved an ethos of free content in the Internet.


näiteid:
news -- uudised
images -- pildid
music -- muusika
downloadable software -- allalaaditav tarkvara
games -- mängud
educational and reference material --
-- õppe- ja teatmematerjal

ülevaateid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_industry

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/7-most-popular-types-of-content-and-how-to-use-them

https://adespresso.com/blog/main-different-types-content-use/

https://blog.dot.vu/12-different-types-interactive-content/?

https://www.zazzlemedia.co.uk/blog/digital-content-types/

(b) meilis:
sõnumi osa, mida edastussüsteem ei uuri ega muuda
= the part of a email message not analysed or changed by the transfer system

ülevaateid:
http://kb.mozillazine.org/Mail_content_types

https://www.w3.org/Protocols/rfc1341/7_3_Message.html

sisu näiteid.
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2018/10/8-types-of-email-content-to-send-your-audience/

(c) muu
Wiktionary:
1. (uncountable) that which is contained
2. subject matter; semantic information (or a portion or body thereof); that which is contained in writing, speech, video, etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media)

vt ka
- aktiivsisu
- digitaalsisu
- ebaseaduslik sisu
- eksklusiivsisu
- infosisu
- kahjulik sisu
- kahjursisu
- kaitsetu sisu
- kasutajasisu
- nurjatu sisu
- panikeeriv sisu
- sisufilter
- sisuhaldus
- sisukrüpteerimisvõti, sisuvõti
- sisulevivõrk
- sisumonitor
- sisupete
- sisupõhine otsing
- sisuserver
- sisusidestus
- sisutarnija
- sisutüübi päiseväli
- sisuvargus
- solvav sisu
- trafarettsisu, tüüpsisu
- tülitav sisu
- vaba sisu
- veebisisu halduse süsteem
- õel sisu