content

sisu

olemus
(a) Internetis üldiselt:
igasugune kasutajale saadaval olev mittetehinguline teave,
st mitte kliendi-, tellimus-, päringu- vms teave

Merriam-Webster:
1c: the principal substance (such as written matter, illustrations, or music) offered by a website
//… Internet users have evolved an ethos of free content in the Internet.


näiteid:
news -- uudised
images -- pildid
music -- muusika
downloadable software -- allalaaditav tarkvara
games -- mängud
educational and reference material -- õppe- ja teatmematerjal

content chunk -- sisuplokk
content management -- sisuhaldus
content object -- sisuobjekt
contents -- sisukord
contents list -- sisujuht

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) loogikaüksus, millega formaalselt esitada inimvahenditega tõlgendamiseks sobivana sellist (taas)kasutatavat teavet, mis sisaldub õppimise, hariduse ja koolituse alastes või nendega seotud andmetes
Näide. Õppe kontekstis võivad sisuks olla veebipõhised õppematerjalid.
= (content packaging) logical unit to represent usable (and reusable) information contained in or related to learning, education and training (LET) data in a formalized manner suitable for interpretation by human means
EXAMPLE. In the instructional context, content can be web-based instructional materials.


ülevaateid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_industry

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/7-most-popular-types-of-content-and-how-to-use-them

https://adespresso.com/blog/main-different-types-content-use/

https://blog.dot.vu/12-different-types-interactive-content/?

https://www.zazzlemedia.co.uk/blog/digital-content-types/

(b) meilis:
sõnumi osa, mida edastussüsteem ei uuri ega muuda
= the part of a email message not analysed or changed by the transfer system

ülevaateid:
http://kb.mozillazine.org/Mail_content_types

https://www.w3.org/Protocols/rfc1341/7_3_Message.html

sisu näiteid.
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2018/10/8-types-of-email-content-to-send-your-audience/

(c) muu
Wiktionary:
1. (uncountable) that which is contained
2. subject matter; semantic information (or a portion or body thereof); that which is contained in writing, speech, video, etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media)

vt ka
- aktiivsisu

- digitaalsisu

- ebaseaduslik sisu

- eksklusiivsisu

- infosisu

- kahjulik sisu

- kahjursisu

- kaitsetu sisu

- kasutajasisu

- nurjatu sisu

- panikeeriv sisu

- sisufilter

- sisuhaldus

- sisukrüpteerimisvõti, sisuvõti
- sisulevivõrk

- sisumonitor

- sisupete

- sisupõhine otsing

- sisuserver

- sisusidestus

- sisutarnija

- sisutüübi päiseväli
- sisuvargus

- solvav sisu

- trafarettsisu, tüüpsisu

- tülitav sisu

- vaba sisu

- veebisisu halduse süsteem

- õel sisu

Toimub laadimine

content

sisu

olemus
(a) Internetis üldiselt:
igasugune kasutajale saadaval olev mittetehinguline teave,
st mitte kliendi-, tellimus-, päringu- vms teave

Merriam-Webster:
1c: the principal substance (such as written matter, illustrations, or music) offered by a website
//… Internet users have evolved an ethos of free content in the Internet.


näiteid:
news -- uudised
images -- pildid
music -- muusika
downloadable software -- allalaaditav tarkvara
games -- mängud
educational and reference material -- õppe- ja teatmematerjal

content chunk -- sisuplokk
content management -- sisuhaldus
content object -- sisuobjekt
contents -- sisukord
contents list -- sisujuht

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) loogikaüksus, millega formaalselt esitada inimvahenditega tõlgendamiseks sobivana sellist (taas)kasutatavat teavet, mis sisaldub õppimise, hariduse ja koolituse alastes või nendega seotud andmetes
Näide. Õppe kontekstis võivad sisuks olla veebipõhised õppematerjalid.
= (content packaging) logical unit to represent usable (and reusable) information contained in or related to learning, education and training (LET) data in a formalized manner suitable for interpretation by human means
EXAMPLE. In the instructional context, content can be web-based instructional materials.


ülevaateid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_industry

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/7-most-popular-types-of-content-and-how-to-use-them

https://adespresso.com/blog/main-different-types-content-use/

https://blog.dot.vu/12-different-types-interactive-content/?

https://www.zazzlemedia.co.uk/blog/digital-content-types/

(b) meilis:
sõnumi osa, mida edastussüsteem ei uuri ega muuda
= the part of a email message not analysed or changed by the transfer system

ülevaateid:
http://kb.mozillazine.org/Mail_content_types

https://www.w3.org/Protocols/rfc1341/7_3_Message.html

sisu näiteid.
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2018/10/8-types-of-email-content-to-send-your-audience/

(c) muu
Wiktionary:
1. (uncountable) that which is contained
2. subject matter; semantic information (or a portion or body thereof); that which is contained in writing, speech, video, etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media)

vt ka
- aktiivsisu

- digitaalsisu

- ebaseaduslik sisu

- eksklusiivsisu

- infosisu

- kahjulik sisu

- kahjursisu

- kaitsetu sisu

- kasutajasisu

- nurjatu sisu

- panikeeriv sisu

- sisufilter

- sisuhaldus

- sisukrüpteerimisvõti, sisuvõti
- sisulevivõrk

- sisumonitor

- sisupete

- sisupõhine otsing

- sisuserver

- sisusidestus

- sisutarnija

- sisutüübi päiseväli
- sisuvargus

- solvav sisu

- trafarettsisu, tüüpsisu

- tülitav sisu

- vaba sisu

- veebisisu halduse süsteem

- õel sisu

Palun oodake...

Tõrge

content

sisu

olemus
(a) Internetis üldiselt:
igasugune kasutajale saadaval olev mittetehinguline teave,
st mitte kliendi-, tellimus-, päringu- vms teave

Merriam-Webster:
1c: the principal substance (such as written matter, illustrations, or music) offered by a website
//… Internet users have evolved an ethos of free content in the Internet.


näiteid:
news -- uudised
images -- pildid
music -- muusika
downloadable software -- allalaaditav tarkvara
games -- mängud
educational and reference material -- õppe- ja teatmematerjal

content chunk -- sisuplokk
content management -- sisuhaldus
content object -- sisuobjekt
contents -- sisukord
contents list -- sisujuht

ISO/IEC 2382-36:
(sisu pakettimine) loogikaüksus, millega formaalselt esitada inimvahenditega tõlgendamiseks sobivana sellist (taas)kasutatavat teavet, mis sisaldub õppimise, hariduse ja koolituse alastes või nendega seotud andmetes
Näide. Õppe kontekstis võivad sisuks olla veebipõhised õppematerjalid.
= (content packaging) logical unit to represent usable (and reusable) information contained in or related to learning, education and training (LET) data in a formalized manner suitable for interpretation by human means
EXAMPLE. In the instructional context, content can be web-based instructional materials.


ülevaateid:
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_industry

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/7-most-popular-types-of-content-and-how-to-use-them

https://adespresso.com/blog/main-different-types-content-use/

https://blog.dot.vu/12-different-types-interactive-content/?

https://www.zazzlemedia.co.uk/blog/digital-content-types/

(b) meilis:
sõnumi osa, mida edastussüsteem ei uuri ega muuda
= the part of a email message not analysed or changed by the transfer system

ülevaateid:
http://kb.mozillazine.org/Mail_content_types

https://www.w3.org/Protocols/rfc1341/7_3_Message.html

sisu näiteid.
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2018/10/8-types-of-email-content-to-send-your-audience/

(c) muu
Wiktionary:
1. (uncountable) that which is contained
2. subject matter; semantic information (or a portion or body thereof); that which is contained in writing, speech, video, etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_(media)

vt ka
- aktiivsisu

- digitaalsisu

- ebaseaduslik sisu

- eksklusiivsisu

- infosisu

- kahjulik sisu

- kahjursisu

- kaitsetu sisu

- kasutajasisu

- nurjatu sisu

- panikeeriv sisu

- sisufilter

- sisuhaldus

- sisukrüpteerimisvõti, sisuvõti
- sisulevivõrk

- sisumonitor

- sisupete

- sisupõhine otsing

- sisuserver

- sisusidestus

- sisutarnija

- sisutüübi päiseväli
- sisuvargus

- solvav sisu

- trafarettsisu, tüüpsisu

- tülitav sisu

- vaba sisu

- veebisisu halduse süsteem

- õel sisu

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!