AKIT
English Eesti

spoofing

teesklus

olemus
kellegi või millegi teisena esinemine

ISO 7498, masquerade: olemi esinemine teise olemina

ISO/IEC 27033 (võrguturve): seadusliku ressursi või kasutaja kehastamine

ISO/IEC TR 24714 (biomeetria): jäädvustatud kujutise või muu biomeetrilise proovi või tehislikult tuletatud biomeetriku esitamine mingi isikuna esinemiseks

ülevaateid
https://www.slideshare.net/Raza_Abidi/spoofing-techniques

http://thesai.org/Downloads/Volume1No6/Paper_23_A_Comprehensive_Analysis_of_Spoofing.pdf

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/threats/spoofing-overview-current-spoofing-threats-321

biomeetrias
https://www.linkedin.com/pulse/biometric-spoofing-nadh-thota

vt ka
- IP-pete
- kontrollijateesklusega rünne
- meiliteesklus
- nimevargus
- teesklusetõrje
- teesklusrünne
- topeltteesklus
- veebiteesklus