AKIT
English Eesti

spoofing

teesklus

olemus
kellegi või millegi teisena esinemine

ISO 7498, masquerade: olemi esinemine teise olemina

ISO/IEC 27033 (võrguturve): seadusliku ressursi või kasutaja kehastamine

ISO/IEC TR 24714 (biomeetria): jäädvustatud kujutise või muu biomeetrilise proovi või tehislikult tuletatud biomeetriku esitamine mingi isikuna esinemiseks

ülevaateid
https://www.slideshare.net/Raza_Abidi/spoofing-techniques

https://en.wikipedia.org/wiki/Spoofing_attack

http://thesai.org/Downloads/Volume1No6/Paper_23_A_Comprehensive_Analysis_of_Spoofing.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/31e0/71d2478c3fd568ecc17f60e8ea0404b6ccc0.pdf

biomeetrias
https://www.linkedin.com/pulse/biometric-spoofing-nadh-thota

vt ka
- IP-pete
- kontrollijateesklusega rünne
- meiliteesklus
- nimevargus
- teesklusetõrje
- teesklusrünne
- topeltteesklus
- veebiteesklus