AKIT
English Eesti

security design

turbelahendus

olemus
vajalike turvameetmete piiritlus,
mille aluseks on
- struktuurianalüüsi tulemused
- turvanõuete otsustus
lahendus dokumenteeritakse turbekontseptsioonis

näiteid
https://www.gsa.gov/node/82203

vt ka
- infoturbelahendus
- turbekontseptsioon