AKIT
English Eesti

simple extension (of a field)

korpuse lihtlaiend

olemus
vähim korpus, mis sisaldab korpust K ja mingit (tavaliselt korpusevälist) elementi s

tähis: K(s)

näide
kompleksarvude korpus C on
reaalarvude korpuse R teist järku lihtlaiend C=R(i),
kus i on imaginaarühik

vt ka
- korpuse laiend
- korpuse laiendi järk