storage (1)

talletus

olemus
(salvestatud andmete, teabe) hoidmine, säilitus

näiteid
ISO 5127:
protsess, mis sisaldab andmete ja dokumentide
paigutamist ja säilitamist järgnevaks kasutamiseks
= process involving placement and retention of data or documents for subsequent use

ISO/IEC 2382:
andmete säilitamine mäluseadmes
= the retention of data in a storage device

ISO/IEC 27040, 27050:
funktsioon või teenus, mis toetab andmete sisestust ja võttu
= function, or service supporting data entry and retrieval

ISO/TS 22220 jt:
kirjete säilitamise funktsioon nende tulevaseks võtuks ja kasutamiseks
= function of storing records for future retrieval and use

ISO/TR 28118:
hoiumeetmed dokumentide hoidmiseks
määratletud tingimustes,
võimaldades nende või neis sisalduva teabe võttu
= preservation measures for keeping documents under defined conditions and permitting their retrieval or that of the information contained in them

vt ka
- ainutalletus
- andmetalletus
- andmetalletus teenusena
- arhiivtalletus
- astetalletus
- asukohaväline talletus
- diferentsiaaltalletus
- pilvtalletus
- pitseeritud talletus
- püsitalletus
- talletus teenusena
- talletuse ökosüsteem
- talletuse turve
- talletusmaht
- talletussuutvus
- talletusteenus
- tarkvarapõhine talletus
- võtmetalletus

Toimub laadimine

storage (1)

talletus

olemus
(salvestatud andmete, teabe) hoidmine, säilitus

näiteid
ISO 5127:
protsess, mis sisaldab andmete ja dokumentide
paigutamist ja säilitamist järgnevaks kasutamiseks
= process involving placement and retention of data or documents for subsequent use

ISO/IEC 2382:
andmete säilitamine mäluseadmes
= the retention of data in a storage device

ISO/IEC 27040, 27050:
funktsioon või teenus, mis toetab andmete sisestust ja võttu
= function, or service supporting data entry and retrieval

ISO/TS 22220 jt:
kirjete säilitamise funktsioon nende tulevaseks võtuks ja kasutamiseks
= function of storing records for future retrieval and use

ISO/TR 28118:
hoiumeetmed dokumentide hoidmiseks
määratletud tingimustes,
võimaldades nende või neis sisalduva teabe võttu
= preservation measures for keeping documents under defined conditions and permitting their retrieval or that of the information contained in them

vt ka
- ainutalletus
- andmetalletus
- andmetalletus teenusena
- arhiivtalletus
- astetalletus
- asukohaväline talletus
- diferentsiaaltalletus
- pilvtalletus
- pitseeritud talletus
- püsitalletus
- talletus teenusena
- talletuse ökosüsteem
- talletuse turve
- talletusmaht
- talletussuutvus
- talletusteenus
- tarkvarapõhine talletus
- võtmetalletus

Palun oodake...

Tõrge

storage (1)

talletus

olemus
(salvestatud andmete, teabe) hoidmine, säilitus

näiteid
ISO 5127:
protsess, mis sisaldab andmete ja dokumentide
paigutamist ja säilitamist järgnevaks kasutamiseks
= process involving placement and retention of data or documents for subsequent use

ISO/IEC 2382:
andmete säilitamine mäluseadmes
= the retention of data in a storage device

ISO/IEC 27040, 27050:
funktsioon või teenus, mis toetab andmete sisestust ja võttu
= function, or service supporting data entry and retrieval

ISO/TS 22220 jt:
kirjete säilitamise funktsioon nende tulevaseks võtuks ja kasutamiseks
= function of storing records for future retrieval and use

ISO/TR 28118:
hoiumeetmed dokumentide hoidmiseks
määratletud tingimustes,
võimaldades nende või neis sisalduva teabe võttu
= preservation measures for keeping documents under defined conditions and permitting their retrieval or that of the information contained in them

vt ka
- ainutalletus
- andmetalletus
- andmetalletus teenusena
- arhiivtalletus
- astetalletus
- asukohaväline talletus
- diferentsiaaltalletus
- pilvtalletus
- pitseeritud talletus
- püsitalletus
- talletus teenusena
- talletuse ökosüsteem
- talletuse turve
- talletusmaht
- talletussuutvus
- talletusteenus
- tarkvarapõhine talletus
- võtmetalletus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!