AKIT
English Eesti

staleware

pahavara (1)

Õ:pahavara ajalehekeelne kasutus kahjurvara tähenduses eirab infoturbe kõige põhilisemat terminit kahju ja sellest tulenevaid süsteemseid standardtermineid; vt terminoloogia

olemus
riknenud ja/või seismajäänud kaup, sealhulgas:
- aegunud vigane tarkvara, juba kaua uuendamata