AKIT
English Eesti

staleware

pahavara (1)

Õ:pahavara ajalehekeelne kasutus
kahjurvara tähenduses eirab infoturbe
kõige põhilisemat terminit kahju ja
kaasnevaid süsteemseid standardtermineid;
kindlustusseltsid käsitlevad kahjusid,
mitte "pahandusi" (suurladude põleng
"tekitas palju pahandust");
vt terminoloogia

olemus
riknenud ja/või seismajäänud vara,
näiteks aegunud vigane tarkvara, juba kaua uuendamata

näiteid
https://twitter.com/gothick/status/13897982967

DistroWatch Weekly:
Debian and downstream:
Stable and secure OR unsecure staleware?