sensitivity

tundlikkus

olemus
toime tagajärje mõõt
kontekstist sõltuvas kvalitatiivses või kvantitatiivses,
füüsilises või muus tähenduses

näiteid
ISO 16336:
reaktsiooni muutus, mille tekitab sisendväärtuse ühikmuutus
= amount of change in response caused by unit change of input

ISO 7498, 22600:
karakteristik, mis näitab ressursi väärtust või tähtsust
= characteristic of a resource that implies its value or importance

ISO/TS 13606, ISO/IEC 2382:
tähtsusemõõt, mille määras teabele ta omanik
selle teabe kaitsetarbe väljendamiseks
= measure of importance assigned to information to denote its need for protection

vt ka
- tundetuspiirkond
- tundlikkusmärgend
- tundlik teave
- viipetundlik

Toimub laadimine

sensitivity

tundlikkus

olemus
toime tagajärje mõõt
kontekstist sõltuvas kvalitatiivses või kvantitatiivses,
füüsilises või muus tähenduses

näiteid
ISO 16336:
reaktsiooni muutus, mille tekitab sisendväärtuse ühikmuutus
= amount of change in response caused by unit change of input

ISO 7498, 22600:
karakteristik, mis näitab ressursi väärtust või tähtsust
= characteristic of a resource that implies its value or importance

ISO/TS 13606, ISO/IEC 2382:
tähtsusemõõt, mille määras teabele ta omanik
selle teabe kaitsetarbe väljendamiseks
= measure of importance assigned to information to denote its need for protection

vt ka
- tundetuspiirkond
- tundlikkusmärgend
- tundlik teave
- viipetundlik

Palun oodake...

Tõrge

sensitivity

tundlikkus

olemus
toime tagajärje mõõt
kontekstist sõltuvas kvalitatiivses või kvantitatiivses,
füüsilises või muus tähenduses

näiteid
ISO 16336:
reaktsiooni muutus, mille tekitab sisendväärtuse ühikmuutus
= amount of change in response caused by unit change of input

ISO 7498, 22600:
karakteristik, mis näitab ressursi väärtust või tähtsust
= characteristic of a resource that implies its value or importance

ISO/TS 13606, ISO/IEC 2382:
tähtsusemõõt, mille määras teabele ta omanik
selle teabe kaitsetarbe väljendamiseks
= measure of importance assigned to information to denote its need for protection

vt ka
- tundetuspiirkond
- tundlikkusmärgend
- tundlik teave
- viipetundlik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!