sensitivity

tundlikkus

olemus
toime tagajärje mõõt kontekstist sõltuvas kvalitatiivses või kvantitatiivses, füüsilises või muus tähenduses
= a measure of the consequence of an impact in a context-dependent qualitative or quantitative, physical or other sense

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity

näiteid
ISO 16336:
reaktsiooni muutus, mille tekitab sisendväärtuse ühikmuutus
= amount of change in response caused by unit change of input

ISO 7498, 22600:
karakteristik, mis näitab ressursi väärtust või tähtsust
= characteristic of a resource that implies its value or importance

ISO/TS 13606, ISO/IEC 2382:
tähtsusemõõt, mille määras teabele ta omanik selle teabe kaitsetarbe väljendamiseks
= measure of importance assigned to information to denote its need for protection

vt ka
- tundetuspiirkond
- tundlikkusmärgend
- tundlik teave
- viipetundlik

Toimub laadimine

sensitivity

tundlikkus

olemus
toime tagajärje mõõt kontekstist sõltuvas kvalitatiivses või kvantitatiivses, füüsilises või muus tähenduses
= a measure of the consequence of an impact in a context-dependent qualitative or quantitative, physical or other sense

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity

näiteid
ISO 16336:
reaktsiooni muutus, mille tekitab sisendväärtuse ühikmuutus
= amount of change in response caused by unit change of input

ISO 7498, 22600:
karakteristik, mis näitab ressursi väärtust või tähtsust
= characteristic of a resource that implies its value or importance

ISO/TS 13606, ISO/IEC 2382:
tähtsusemõõt, mille määras teabele ta omanik selle teabe kaitsetarbe väljendamiseks
= measure of importance assigned to information to denote its need for protection

vt ka
- tundetuspiirkond
- tundlikkusmärgend
- tundlik teave
- viipetundlik

Palun oodake...

Tõrge

sensitivity

tundlikkus

olemus
toime tagajärje mõõt kontekstist sõltuvas kvalitatiivses või kvantitatiivses, füüsilises või muus tähenduses
= a measure of the consequence of an impact in a context-dependent qualitative or quantitative, physical or other sense

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity

näiteid
ISO 16336:
reaktsiooni muutus, mille tekitab sisendväärtuse ühikmuutus
= amount of change in response caused by unit change of input

ISO 7498, 22600:
karakteristik, mis näitab ressursi väärtust või tähtsust
= characteristic of a resource that implies its value or importance

ISO/TS 13606, ISO/IEC 2382:
tähtsusemõõt, mille määras teabele ta omanik selle teabe kaitsetarbe väljendamiseks
= measure of importance assigned to information to denote its need for protection

vt ka
- tundetuspiirkond
- tundlikkusmärgend
- tundlik teave
- viipetundlik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!