AKIT
English Eesti

signature (4)

signatuur

Õ:signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

(a) teoses või esituses autorit, saatjat vm tähistava teksti, märgi või helina

(b) füüsiliste objektide uurimise ja tuvastuse tehnilistes protsessides

(c) ISO/IEC 2382: elektronkirja keha lõpus asuv lähetaja kavandatud spetsiifiline lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk

vt ka
- agregaatsignatuur
- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem
- autotoomsed signatuurid
- digitaalsignatuur, digisignatuur
- digitaalsignatuuri süsteem
- digitaalsignatuuri võltsimine
- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur
- koodi signeerimine
- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur
- Merkle'i signatuur
- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur
- Pointchevali ja Sterni signatuur
- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur
- radiomeetriline signatuur
- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma
- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur
- sagedussignatuur
- Schnorri signatuur
- seadme signatuur
- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine
- signatuuri universaalvõltsimine
- signatuuri valikvõltsimine
- signatuuri verifitseerimise algoritm
- signatuuriplokk
- signatuuriskeem
- signatuurisüsteem
- signeerija
- signeerima
- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti
- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur
- XML-signatuuripakendus