signature (4)

signatuur

Õ: signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

Merriam-Webster:
6: something (such as a tune, style, or logo) that serves to set apart or identify
also : a characteristic mark


näiteid
(a) teoses või esituses
autorit, saatjat vm tähistava teksti, märgi või helina

(b) füüsiliste objektide uurimise tehnilistes protsessides
iseloomuliku andmemustrina

(c) ISO/IEC 2382:
elektronkirja keha lõpus asuv
lähetaja kavandatud spetsiifiline
lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk
= at the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification

vt ka
- agregaatsignatuur
- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem
- autotoomsed signatuurid
- digitaalsignatuur, digisignatuur
- digitaalsignatuuri süsteem
- digitaalsignatuuri võltsimine
- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur
- koodi signeerimine
- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur
- Merkle'i signatuur
- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur
- Pointchevali ja Sterni signatuur
- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur
- radiomeetriline signatuur
- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma
- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur
- sagedussignatuur
- Schnorri signatuur
- seadme signatuur
- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine
- signatuuri universaalvõltsimine
- signatuuri valikvõltsimine
- signatuuri verifitseerimise algoritm
- signatuuriplokk
- signatuuriskeem
- signatuurisüsteem
- signeerija
- signeerima
- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti
- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur
- XML-signatuuripakendus

Toimub laadimine

signature (4)

signatuur

Õ: signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

Merriam-Webster:
6: something (such as a tune, style, or logo) that serves to set apart or identify
also : a characteristic mark


näiteid
(a) teoses või esituses
autorit, saatjat vm tähistava teksti, märgi või helina

(b) füüsiliste objektide uurimise tehnilistes protsessides
iseloomuliku andmemustrina

(c) ISO/IEC 2382:
elektronkirja keha lõpus asuv
lähetaja kavandatud spetsiifiline
lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk
= at the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification

vt ka
- agregaatsignatuur
- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem
- autotoomsed signatuurid
- digitaalsignatuur, digisignatuur
- digitaalsignatuuri süsteem
- digitaalsignatuuri võltsimine
- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur
- koodi signeerimine
- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur
- Merkle'i signatuur
- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur
- Pointchevali ja Sterni signatuur
- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur
- radiomeetriline signatuur
- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma
- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur
- sagedussignatuur
- Schnorri signatuur
- seadme signatuur
- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine
- signatuuri universaalvõltsimine
- signatuuri valikvõltsimine
- signatuuri verifitseerimise algoritm
- signatuuriplokk
- signatuuriskeem
- signatuurisüsteem
- signeerija
- signeerima
- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti
- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur
- XML-signatuuripakendus

Palun oodake...

Tõrge

signature (4)

signatuur

Õ: signatuur on vahend, allkiri on üks selle vahendi rolle

olemus
identifitseeriv eristustunnus

Merriam-Webster:
6: something (such as a tune, style, or logo) that serves to set apart or identify
also : a characteristic mark


näiteid
(a) teoses või esituses
autorit, saatjat vm tähistava teksti, märgi või helina

(b) füüsiliste objektide uurimise tehnilistes protsessides
iseloomuliku andmemustrina

(c) ISO/IEC 2382:
elektronkirja keha lõpus asuv
lähetaja kavandatud spetsiifiline
lähetajat identifitseeriv tekstitükk, signatuuriplokk
= at the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification

vt ka
- agregaatsignatuur
- allkiri
- asümmeetriline signatuurisüsteem
- autotoomsed signatuurid
- digitaalsignatuur, digisignatuur
- digitaalsignatuuri süsteem
- digitaalsignatuuri võltsimine
- eitamatu signatuur
- elektronsignatuur, e-signatuur
- ElGamali signatuur
- endasigneeritud sertifikaat
- failisignatuur
- Fiati ja Shamiri signatuur
- kaassignatuur
- koodi signeerimine
- käekiri
- Lamporti signatuur
- läbipaistev signeerimine
- lävisignatuur
- Merkle'i signatuur
- määratud verifitseerijaga signatuur
- pimesignatuur
- Pointchevali ja Sterni signatuur
- poolsidus signatuur
- Rabini signatuur
- radiomeetriline signatuur
- ressursisigneerimine
- RSA-signatuur
- räsipõhised signatuurid
- räsisigneerimise paradigma
- räsiv signeerimine
- rühmasignatuur
- sagedussignatuur
- Schnorri signatuur
- seadme signatuur
- serveripõhine signatuur
- signataar
- signatuuri leidvõltsimine
- signatuuri universaalvõltsimine
- signatuuri valikvõltsimine
- signatuuri verifitseerimise algoritm
- signatuuriplokk
- signatuuriskeem
- signatuurisüsteem
- signeerija
- signeerima
- signeerimise algoritm
- signeerimisvolitus
- signeerimisvõti
- signeerinu
- signeeritud ajatempel
- soojusmuster
- töösignatuur
- URL-signeerimine
- ärisignatuur
- XML-signatuuripakendus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!