security (1)

turvalisus; turva-

Õ: (i) on olek, mitte tegevus, seega mitte turbe-:
turvaintsident, turvapoliitika, turvarisk, turvateadlikkus
(ii) lühivorm turva- esineb ainult liitsõnades;
"turva" eraldi sõnana on turvamehe slängnimetus
(iii) mõne traditsioonist tingitud erandina
tähendab turva- liitsõnades tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
(1a) kaitstus üldises tähenduses,
hõlmab määratletud objekte, varasid, inimesi
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
Chad always carries a gun for his own security.
The pink blanket gives little Mary lots of security.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security

ISO 22300:
olek, milles pole ähvardusi ega ohte, kui järgitakse protseduure või kui on rakendatud asjakohaseid meetmeid
= state of being free from danger or threat where procedures are followed or after taking appropriate measures

(1b) teabe turvalisuse kontekstis:
teabe turvalisuse lühikuju, eriti liit- ja ühendterminites
= information security (1)

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodul
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturva-
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus; isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- teabe turvalisus
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident
- turvajuht
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvakäitumine
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline räsialgoritm
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvaline võti
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvanõrkus
- turvanorm
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanutik
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvatähis
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatuum
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

security (1)

turvalisus; turva-

Õ: (i) on olek, mitte tegevus, seega mitte turbe-:
turvaintsident, turvapoliitika, turvarisk, turvateadlikkus
(ii) lühivorm turva- esineb ainult liitsõnades;
"turva" eraldi sõnana on turvamehe slängnimetus
(iii) mõne traditsioonist tingitud erandina
tähendab turva- liitsõnades tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
(1a) kaitstus üldises tähenduses,
hõlmab määratletud objekte, varasid, inimesi
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
Chad always carries a gun for his own security.
The pink blanket gives little Mary lots of security.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security

ISO 22300:
olek, milles pole ähvardusi ega ohte, kui järgitakse protseduure või kui on rakendatud asjakohaseid meetmeid
= state of being free from danger or threat where procedures are followed or after taking appropriate measures

(1b) teabe turvalisuse kontekstis:
teabe turvalisuse lühikuju, eriti liit- ja ühendterminites
= information security (1)

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodul
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturva-
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus; isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- teabe turvalisus
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident
- turvajuht
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvakäitumine
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline räsialgoritm
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvaline võti
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvanõrkus
- turvanorm
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanutik
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvatähis
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatuum
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

security (1)

turvalisus; turva-

Õ: (i) on olek, mitte tegevus, seega mitte turbe-:
turvaintsident, turvapoliitika, turvarisk, turvateadlikkus
(ii) lühivorm turva- esineb ainult liitsõnades;
"turva" eraldi sõnana on turvamehe slängnimetus
(iii) mõne traditsioonist tingitud erandina
tähendab turva- liitsõnades tegelikult turvet:
turvameede, turvamees, turvakaamera

olemus
(1a) kaitstus üldises tähenduses,
hõlmab määratletud objekte, varasid, inimesi
Wiktionary:
1. (uncountable) the condition of not being threatened, especially physically, psychologically, emotionally, or financially
Chad always carries a gun for his own security.
The pink blanket gives little Mary lots of security.

https://en.wikipedia.org/wiki/Security

ISO 22300:
olek, milles pole ähvardusi ega ohte, kui järgitakse protseduure või kui on rakendatud asjakohaseid meetmeid
= state of being free from danger or threat where procedures are followed or after taking appropriate measures

(1b) teabe turvalisuse kontekstis:
teabe turvalisuse lühikuju, eriti liit- ja ühendterminites
= information security (1)

vt ka
- abonendi turvaline allkirjavahend
- andmete turvaliigitus
- andmete turvapoliitika
- arvutusturvaline
- auto turvakood
- ebaturvaline
- ebaturvaline objekti otseviide
- ebaturvalisus
- funktsionaalne turvanõue, SFR-nõue
- füüsiline turvalisus
- füüsiline turvamoodul
- hindamisobjekti turvafunktsioonistik, TSF
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku andmed, TSF andmed
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- ideaalturvalisus
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturva-
- infoturvaintsident
- infoturvaintsidentide haldus
- infoturvaintsidentide tõrje rühm
- infoturvajuurdlus
- infoturvalisus
- infoturvapoliitika
- infoturvarisk
- infoturvasündmus
- infoturvateadlikkus
- Interpoli Infoturvaintsidenditõrje
- isiklik turvalisus; isikuturvalisus
- kaardi turvakood
- keeruturvalisus
- koosluskindel turvalisus
- küberturvalisus
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- lisa-turvaelement
- lisa-turvameede
- loogiline turvalisus
- mobiilturvalüüs
- netiturvalisus
- nullpäeva turvaauk
- organisatsiooni turvapoliitika
- prognoosturvalisus
- projekteeritult turvaline
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- rakenduse turvameede
- rakenduse turvaprognoosi põhjendus
- reeglipõhine turvapoliitika
- Riigiturvasüsteemide Komitee (USA), CNSS
- sotsiaalturvalisus
- tagatislik turvanõue, SAR-nõue
- teabe turvalisus
- tehnilised turvameetmed
- turvaala
- turvaalade lahusus
- turvaalarm
- turvaanalüüs
- turvaarhitektuur
- turvaaste (1)
- turvaatribuut
- turvaaudiitor
- turvaaudit
- turvaauk
- turvabüllatään
- turvadefekt
- turvaeesmärk
- turvaembleem
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- turvafunktsioonistike vahelised edastused
- turvafunktsioonistiku enesekaitse, TSF enesekaitse
- turvahaldur
- turvahoiatused
- turvahologramm
- turvaintsident
- turvajuht
- turvakirje
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvakleebis
- turvakolmik
- turvakomisjon
- turvakonsultant
- turvakood
- turvakoopia
- turvakriitiline
- turvakriminalistika
- turvakäitumine
- turvaliigitus
- turvaline
- turvaline ala
- turvaline algarv
- turvaline allkirjavahend, SSCD
- turvaline audit
- turvaline kodeerimine
- turvaline krüptovahend
- turvaline meililist
- turvaline multiasurlus
- turvaline olek
- turvaline rakendus
- turvaline räsialgoritm
- turvaline sõnumivahetus
- turvaline ühisarvutamine
- turvaline ühistöötlus
- turvaline võti
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvalogi
- turvalukk
- turvaluure
- turvalüüs
- turvamärgend
- turvamäärang
- turvamääranguta
- turvameede
- turvameetme eesmärk
- turvamehhanism
- turvamõõdustik
- turvanõrkus
- turvanorm
- turvanõue
- turvanõunik
- turvanutik
- turvaomadus
- turvaorgan
- turvaosaklass
- turvapaber
- turvaperimeeter
- turvapoliitika
- turvaprobleem
- turvaprobleemi määratlus
- turvaprofiil
- turvaprognoos
- turvapäevik
- turvapäeviku kirje
- turvarevident
- turvarevisjon
- turvarevisjonisõnum
- turvarike
- turvarisk
- turvaseire
- turvaseisund
- turvasertifikaat
- turvasertifikaatide ahel
- turvaserver
- turvasihi hindamine
- turvasiht
- turvaskeem
- turvaspetsialist
- turvastandard
- turvasubjekt
- turvasündmus
- turvasündmuste haldus
- turvatähis
- turvatalong
- turvatalongiteenus
- turvatase
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- turvateadlikkus
- turvateadlikkuskoolitus
- turvateater
- turvateavitus
- turvateenistus
- turvateenus
- turvatehnika
- turvatestimine
- turvatiitel
- turvatrükindus
- turvatuum
- turvauuend
- turvavaht
- turvavastavuse meelespea
- turvavõrk
- turvaväide
- turvaühend
- turvaühedi identifikaator
- turvaümbris
- tõrketurvaline
- VoIP turvarežiim
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!