AKIT
English Eesti

English authentication

Eesti autentimine

Õ:10% termini kasutajaist veebis kirjutab "audentimine", 0,22% "autentiseerimine"

protsess, millega üks kasutaja, süsteem vm olem saab kontrollida teise olemi väidetava identiteedi tõesust, tavaliselt mingi esitatud spetsiifilise teabe (näiteks parooli), eseme (näiteks kiipkaardi vm turvatõendi) või eristava püsitunnuse (biomeetriku) alusel;

ISO/IEC 27000 jt: kinnituse otsing olemi väidetava identiteedi, tunnusomaduse või päritolu õigsusele;

ISO/IEC 24760: identiteediteabe formaliseeritud verifitseerimise protsess

ISO/IEC 10181, 18014, 18028: olemi identiteedile kinnituse saamine

ISO/IEC 2382, 30124 (biomeetria): millegi vaieldamatu päritolu või tõesuse tõendamine või tõestamine

OpenID Connect: protsess piisava kinnituse saamiseks olemi ja väidetava identiteedi vahelise seose kohta

täpsemalt, näiteks:
https://www.youtube.com/watch?v=927KdwZZoU0

juhiseid:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-2.pdf