AKIT
English Eesti

English authentication

Eesti autentimine

Õ:sõna tuleneb kreeka tüvest auto (= ise), kuid 10% termini kasutajaist veebis kirjutab "audentimine" (0,22% seevastu lisab bürokraadisufikseid: "autentiseerimine")

olemus
protsess, millega üks kasutaja, süsteem vm olem saab kontrollida teise olemi väidetava identiteedi tõesust, tavaliselt mingi esitatud spetsiifilise teabe (näiteks parooli), eseme (näiteks kiipkaardi vm turvatõendi), eristava püsitunnuse (biomeetriku) või eristava asukoha (aadressi) alusel

ISO/IEC 27000 jt: kinnituse otsing olemi väidetava identiteedi, tunnusomaduse või päritolu õigsusele;

ISO/IEC 24760: identiteediteabe formaliseeritud verifitseerimise protsess

ISO/IEC 10181, 18014, 18028: olemi identiteedile kinnituse saamine

ISO/IEC 2382, 30124 (biomeetria): millegi vaieldamatu päritolu või tõesuse tõendamine või tõestamine

OpenID Connect: protsess piisava kinnituse saamiseks olemi ja väidetava identiteedi vahelise seose kohta

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=927KdwZZoU0

https://www.slideshare.net/AliRaw1/authentication-24695177

ülevaateid
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/authentication/overview-authentication-methods-protocols-118

http://www.techrepublic.com/article/understanding-and-selecting-authentication-methods/

http://www.ijcaonline.org/research/volume131/number9/pandya-2015-ijca-907389.pdf

https://hal.inria.fr/hal-00912435/document

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/48334/OASIS-3rd-deliveatble-start.pptx

https://www.researchgate.net/profile/Junaid_Chaudhry/publication/317646678/figure/fig1/AS:506603279482880@1497795042729/Fig-1-A-taxonomy-of-authentication-methods-28.ppm

http://www.ijcttjournal.org/Volume16/number-3/IJCTT-V16P124.pdf

juhiseid:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-2.pdf