AKIT
English Eesti

English assign (1)

Eesti kinnistama; määrama

üht olemit teisele, nt füüsilist seadet loogilisele, teatud mudelit alamsüsteemile, nime objektile