AKIT
English Eesti

English assurance (2)

Eesti kindlustus; kindlustamine

(2a) riskikäsitlusvahendina, nt elukindlustus