AKIT
English Eesti

English antisymmetric relation

Eesti antisümmeetriline seos

selline binaarseos S mingis hulgas,
et kui x S y ja y S x, siis x = y selle hulga mis tahes elementide x, y korral

näiteid
reaalarvude järjestusseos: kui x ≤ y ja y ≤ x, siis x = y

alamhulgaseos: kui A ⊆ B ja B ⊆ A, siis A = B